دیپلم حسابداری مالی به دلیل اینکه در اکثر مشاغل استفاده می شود یکی از دیپلم های مورد علاقه دانش آموزان است. عموما رشته های فنی دارای دو گروه دروس عمومی و دروس فنی هستند. دیپلم حسابداری مالی با کد رایانه ای 74203 دارای 6 مهارت فنی است که در آموزشگاه برنامه نویس ارائه می شود. لازم به ذکر است فرایند صدور گواهی مهارت ها مستقل از دروس عمومی است.

تعریف حسابداری

حسابداری به معنی ثبت و ذخیره اطلاعات مالی، ارائه تجزیه و تحلیل و نتایج به‌صورت گزارش‌هایی به مدیران سازمان یا شرکت جهت تصمیم گیری مناسب، درست و به‌مو‌قع است. در واقع حسابداری را می‌توان راهی برای کنترل سلامت مالی، ارزیابی دارایی‌های مالی، بدهی‌ها و همینطور جریان نقدی در کسب و کارها تعریف کرد.

آشنایی با رشته حسابداری مالی

در مجموعه نهم آموزش و پروش ویرایش 1399-1402 دروس رشته حسابداری مالی به 6 مهارت تغییر یافته است. هر مهارت شامل مجموعه ای از شایستگی ها است. به عبارت دیگر اگر می خواهید از سرفصل مطالب رشته حسابداری مالی اگاه شوید می توانید به مطالب زیر که توسط آموزشگاه برنامه نویس از استانداردهای فنی و حرفه ای جمع آوری شده است مراجعه کنید.

کمک حسابدار شامل شایستگی هاي بکارگیري مفاهیم حسابداري، ثبت رویداد هاي مالی، مستند سازي و بایگانی اطلاعات حسابداري و پرونده هاي مالی، ثبت اطلاعات در دفاتر حسابداري، تهیه و تنظیم گزارش ها و صورت هاي مالی اساسی موسسات خدماتی و اصلاحات و بستن حسابهاي دائم و موقت، حسابداري در موسسات بازرگانی، کارپردازي در موسسات، بکارگیري مفاهیم حسابداري حقوق و دستمزد مربوطه، تهیه وتنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه،بکارگیري نرم افزار اکسل در حسابداري می باشد.

کمک متصدي تنظيم اسناد مالی شامل شایستگي هاي انجام حسابداري در واحدهاي اقتصادي، انتقال ارقام به دفاتر مالي، تنظيم اسناد مالي، انجام عمليات مربوط به وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان، بانک و صورت مغایرت بانکي، ارزیابي موجودي ها، عمليات مربوط به مطالبات، عمليات مربوط به دارائي ها، تهيه اسناد بدهي و سرمایه، محاسبه ماليات بر ارزش افزوده ، بکارگيري نرم افزارهاي حسابداري در تهيه اسناد مالي مي باشد.

انباردار شامل شایستگی های انبارداری و طبقه بندی انبار، تهیه و تامین موجودی و ورود کالا به انبار، نگهداری کالا در انبار، کنترل های کیفی و کمی موجودی ها، خروج و صدور کالا از انبار،
تحویل موقت، رسید مستقیم کالا و کالای امانی، انجام عملیات مربوط به جریان ورود و خروج کالا، استفاده از روش های نوین و الکترونیکی کنترل و ثبت ورود و خروج کالا می باشد و با کارپرداز و کارمند امور خرید داخلی در ارتباط است.

حسابدار بهای تمام شده شامل شایستگی های پیاده سازی مفاهیم حسابداری بهای تمام شده، طبقه بندی هزینه ها و گزارشات، ثبت و کنترل هزینه مواد، هزینه یابی سربار در موسسات تولیدی، هزینه یابی در موسسات تولیدی ، محاسبه حقوق و دستمزد کارگران بخش غیردولتی (تامین اجتماعی)، ثبت، تنظیم یا محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهای تولیدی، انجام محاسبات بهای تمام شده و تهیه جداول و گزارشات مربوطه با استفاده از نرم افزار اکسل می باشد.

مسئول سفارشات شامل شایستگی های دریافت و بایگانی سفارشات کالا، درخواست خرید کالا پس از کنترل موجودی، اخذ گزارش از موجودی انبار، اولویت بندی درسفارشات، انجام سفارش به روش های نوین و الکترونیکی می باشد. و با مشاغل انباردار، مسئول سفارشات خارجی وکارپرداز در ارتباط است.

کاربر نرم افزار مالی شامل شایساتگی های بكارگیری سیستم عامل، بكارگیری اینترنت، بكارگیری نرم افزار واژه پرداز Word در حسابداری، بكارگیری صفحه گسترده Excel، ثبت
داده های مالی در نرم افزار Access، گزارش گیری مالی با نرم افزار Power point، بایگانی اسناد و مدارک مالی در نرم افزارOne note، ایجاد دوره مالی با استفاده از نرم افزار حسابداری، کدینگ حسابهای مناسب با فعالیت شرکت، طبقه بندی حساب های تفصیلی در نرم افزار، انجام عملیات مربوط به دریاففی و پرداختی، انجام عملیات خرید و فروش محصولات و خدمات شرکت می باشد.

جدول دروس فنی-رشته حسابداری مالی

ردیف نام حرفه کد استاندارد واحد
1 کمک حسابدار 431120450070001 9
2 کمک متصدی تنظیم اسناد مالی 431120450100002 11
3 حسابدار بهای تمام شده 431120450090001 11
4 کاربر نرم افزار مالی 431120450050002 10
5 مسئول سفارشات 332330450070001 5
6 انباردار 432120450010001 6